Home / Verplaatsingen in België

Verplaatsingen in België

De Koning brengt geregeld bezoeken aan de provincies van het land, aan bedrijven en instellingen, zoals musea, scholen, universiteiten, militaire en sportinfrastructuren, enz.

Al deze bezoeken hebben tot doel de Koning een duidelijk beeld te geven van de toestand van het land, de in uitvoering zijnde projecten, de problemen van de mensen, hun zorgen, hun klachten, hun eisen en hun verwachtingen. Hij vormt zich hierover een persoonlijke mening en spreekt erover met de Ministers.

De Koningin en de andere leden van de Koninklijke familie laten eveneens hun belangstelling blijken voor de verschillende sectoren van de samenleving door talrijke bezoeken in het land.