Home / Voor Kinderen / De Koning

De Koning

België is een 'erfelijke parlementaire constitutionele monarchie'.
 

                                        De Koning - België is een 'erfelijke parlementaire constitutionele monarchie'.

Laten we proberen deze ingewikkelde formule te begrijpen:

Monarchie: het Staatshoofd (de belangrijkste persoon van België, die de Belgen vertegenwoordigt) is een Koning of een Koningin (de vrouw van een regerende Koning is ook een Koningin maar zij is in dit geval geen Staatshoofd). In bepaalde landen is het Staatshoofd een President.

Erfelijk: Koning Filip heeft zijn vader, Koning Albert II opgevolgd. Koning Albert II volgde zijn broer Boudewijn op omdat die geen kinderen had, die op zijn beurt zijn vader Leopold III opvolgde, … 

Parlementair: de Koning is het symbool van het land en zijn instellingen. Maar het is het Belgische Parlement dat de wetten stemt. De regering moet deze wetten uitvoeren in het belang van de burgers. De Koning ondertekent de wetten, maar hij heeft altijd de goedkeuring van een Minister nodig. Dat zorgt ervoor dat we in een democratie leven. De Koning is ook de opperbevelhebber van het Belgische leger. 

Constitutioneel: de rol van de Koning wordt vastgelegd in de Grondwet (de belangrijkste wet van de Belgen). De Kroonprins wordt officieel Koning door de eed af te leggen en door de volgende belofte uit te spreken: "Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, s' Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren".

Volgens onze Grondwet is de Koning 'Koning der Belgen' en niet 'van België'. De Koning is trots op zijn burgers en zijn land. Hij moedigt burgers aan die iets uitzonderlijks en bijzonders presteren op alle vlakken :  sport, wetenschap, kunst, economie, … De Koning kan onderscheidingen (medailles) of adellijke titels geven aan die burgers. België is een van de zeldzame landen waar de Koning burgers in de adelstand verheft (een adellijke titel geeft). Hij kiest deze burgers samen met een team van experts (een adviescommissie). 'ridder', 'baron', 'burggraaf' of 'graaf' zijn titels die geen nieuwe rechten geven, maar wel een hele eer vertegenwoordigen. Zo kregen de enige twee Belgische astronauten die deelnamen aan ruimtereizen, Dirk Frimout en Frank De Winne, de titel van burggraaf.