Home / Voor Kinderen / Geschiedenis

Geschiedenis

België is in 1830 een onafhankelijke Staat geworden. De Monarchie werd gesticht in 1831.

                                                                          Geschiedenis

De eerste Koning der Belgen, Koning Leopold I

Op 21 juli 1831 legde Prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha de eed af als eerste Koning der Belgen. Leopold I is de Koning-stichter van België. Hij stelde gedurende heel zijn regeerperiode alles in het werk om van ons land een stevige en sterke Staat te maken. Leopold I was getrouwd met Louise-Marie van Orléans. Aan deze Koning hebben we de eerste spoorlijn op het Europese continent te danken, tussen Brussel en Mechelen, die in 1835 werd ingewijd. Koning Leopold I overleed op 10 december 1865, op 75-jarige leeftijd. 

Koning Leopold II

Koning Leopold II werd geboren in 1835 en volgde in 1865, op 30-jarige leeftijd zijn vader op. Hij kreeg vier kinderen (drie dochters en een zoon, die jammer genoeg overleed op 9-jarige leeftijd) met zijn echtgenote Marie-Henriette, Aartshertogin van Oostenrijk. Hij wordt soms de Koning-bouwer genoemd: hij liet bijvoorbeeld de Koninklijke Serres van Laken bouwen, een enorme  tropische plantentuin in een 'stad van glas en staal'. Ook het Jubelpark in Brussel en het Park van Tervuren hebben we aan hem te danken. Koning Leopold II had een grote passie voor ontdekkingen. Hij stierf in 1909.

Koning Albert I

Koning Albert I werd geboren in 1875 en was de neef van Koning Leopold II. Hij volgde hem op in 1909. Koning Leopold II had toen reeds zijn enige zoon verloren, en toen mochten de prinsessen (zijn drie dochters) niet regeren. Koning Albert I was getrouwd met Elisabeth, Hertogin van Beieren (Duitsland).

Koning Albert I kreeg de bijnaam Koning-soldaat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1914, voerde hij het bevel over het leger op het terrein. Na de oorlog voerde Koning Albert I heel belangrijke hervormingen door (positieve veranderingen voor de mensen) in België: de invoering van het algemeen stemrecht (stemrecht voor alle mannen, zonder rekening te houden met hun rijkdom), de gelijkheid van de twee landstalen en de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor iedereen. Op 17 februari 1934 kwam de Koning tragisch om het leven bij een dodelijke val tijdens een beklimming van de rotsen in Marche-les-Dames.

Koning Leopold III

Geboren in 1901. Zoon van Koning Albert I. Koning Leopold II was zijn peter. In 1926 ontmoette Prins Leopold Prinses Astrid van Zweden. Toen Prins Leopold in 1934 Koning Leopold III werd, werd ze Koningin, maar ze overleed in 1935 jammer genoeg bij een auto-ongeval in Zwitserland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen België neutraal was, viel Duitsland het land toch binnen in 1940. In 1944 werden de Koning en zijn familie gevangengenomen en naar Duitsland en Oostenrijk gebracht. Toen hij in 1945 vrijgelaten werd, verzette een deel van de bevolking zich tegen de terugkeer van Koning Leopold III naar België. Dat is de zogenaamde Koningskwestie.

Prins Karel, Regent van het Koninkrijk

Geboren in 1903. De broer van Leopold III verzekert het Regentschap van het Koninkrijk van 1944 tot 1950: hij vervangt de Koning. Tijdens deze periode wordt een belangrijke stap gezet in België: de vrouwen krijgen stemrecht (recht om te gaan stemmen bij verkiezingen) in 1948 en de sociale zekerheid ontstaat. De Sociale zekerheid is een financiële (met geld) hulp van de overheid aan mensen die zelf niet voor hun inkomen kunnen zorgen. Prins Karel stierf in hetzelfde jaar als zijn broer, in 1983.

Koning Boudewijn

Koning Boudewijn werd geboren in 1930. Hij was de oudste zoon van Koning Leopold III en Koningin Astrid. Op 17 juli 1951 werd Prins Boudewijn de vijfde Koning der Belgen. Hij was toen amper 21 jaar oud.

Tijdens het eerste deel van zijn lange Koningschap trad België toe tot de Europese Economische Gemeenschap (de voorloper van de Europese Unie) en werd Kongo in 1960 onafhankelijk van België.

In 1960 trouwde Koning Boudewijn met Doña Fabiola de Mora y Aragón  uit Spanje. Koningin Fabiola, die zich enorm inzette voor mensen met sociale problemen en zowel cultuur als kunst zeer actief aanmoedigde, overleed in 2014.

Tijdens het Koningschap van Boudewijn werden in België vele hervormingen doorgevoerd op het vlak van de instellingen: de oprichting van de Gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de Gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap). Koning Boudewijn stelde alles in het werk om de eenheid van het land te bewaren en benadrukte dit in zijn vele toespraken.

In 1976, ter gelegenheid van zijn 25-jarig Koningschap, werd de Koning Boudewijnstichting opgericht. Deze organisatie wil de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren, bijvoorbeeld door armoede te bestrijden. Koningin Mathilde is Erevoorzitster van de Koning Boudewijnstichting.

Op 31 juli 1993, na 42 jaar Koningschap, bezweek Koning Boudewijn aan een hartaanval toen hij met vakantie was in het zuiden van Spanje.

Koning Albert II

Koning Boudewijn en Koningin Fabiola hadden geen kinderen. Bij het overlijden van Koning Boudewijn werd zijn broer, Prins Albert, Koning der Belgen onder de naam Albert II. Prins Albert werd geboren in 1934. Hij trouwde in 1959 met Donna Paola Ruffo di Calabria, een Italiaanse Prinses. Prins Albert leidde gedurende 31 jaar tientallen van economische zendingen voor België. Hij was ook van 1958 tot 1993 Voorzitter van het Belgische Rode Kruis. Albert II was 20 jaar Koning der Belgen. Op 21 juli 2013 stond hij de troon af aan zijn zoon, Koning Filip