Home / Voor Kinderen / In een Paleis werken

In een Paleis werken

De Koning en de Koningin werken samen met een heel team, het 'Huis van de Koning' genoemd. Het Koninklijk Paleis werkt als een bedrijf of een administratie en geeft werk aan tientallen personen: adviseurs, secretarissen, onderhoudspersoneel, tuiniers, …

In een Paleis werken - de kabinetchefDe Secretaris-generaal organiseert het werk van het hele team en bereidt het werkprogramma van de Koning voor. Samen met de Protocolchef organiseert hij de openbare activiteiten: audiënties, recepties, officiële diners, externe bezoeken.

De Kabinetschef van de Koning verzekert de contacten met de regering, de politieke wereld, de bedrijven en de sociale en culturele instellingen in heel België. Samen met de Diplomatiek adviseur beheert hij ook de relaties tussen de Koning en de andere landen. De Kabinetschef zorgt er samen met de Directeur Media en Communicatie voor dat de pers juist geïnformeerd wordt: televisie, radio en dagbladen. Het is via televisie, de sociale media, de dagbladen en de radio dat men kan weten wat de Koning doet.

In een Paleis werken - hoofd van het Militair HuisDe Koning der Belgen is het hoofd van het Belgische leger. Hij wordt bijgestaan door het Hoofd van het Militair Huis. Deze legt aan de Koning uit welke de taken van het leger zijn in België.

De Intendant van de Civiele Lijst beheert de financiën en het personeel van het Huis van de Koning. Hij heeft de leiding over al het personeel dat werkt voor de Koning.
In een Paleis werken - de secretaris van de koningn
De Secretaris van de Koningin stelt de audiënties, de bezoeken en de publieke activiteiten van de Koningin voor, bereidt ze voor en zorgt voor de opvolging ervan. Hij helpt de Koningin ook om de vele brieven die ze ontvangt, te beantwoorden. Hij organiseert het werk van de Eredames van de Koningin, die haar begeleiden bij haar publieke activiteiten.
 

In een Paleis werken - de lijfwachtDe Ordonnansofficier beheert de agenda van de Koning en begeleidt de Koning bij al zijn verplaatsingen. Koning Filip wordt altijd begeleid door lijfwachten, die heel discreet blijven.

De Koninklijke Escorte, dat zijn 120 ruiters (en dus 120 paarden) en tientallen motoragenten die deel uitmaken van de Federale Politie. Ze escorteren de Koning bij officiële ceremonies en plechtigheden.

Een groep van soldaten verzekert de erewacht. Dat is een oude traditie. je kan de soldaten die het gebouw bewaken buiten zien, voor het Koninklijk Paleis.

In een Paleis werken - de hofmeester

Er werken ook hofmeesters in het Koninklijk Paleis. Zij verwelkomen de genodigden. Ze dragen een lange zwarte jas en een witte vlinderdas, en ze hebben altijd witte handschoenen aan.

Op een officieel banket of een galadiner worden soms meer dan 200 genodigden ontvangen. Leerlingen van Belgische hotelscholen komen het team dan helpen. Dat is voor hen een goede gelegenheid om hun vak te leren en een dienst te verlenen aan hun land.