Home / Informatie / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Fedict, de Federale Overheidsdienst Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, zorgt voor het technische beheer van deze website. Fedict draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Fedict persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Fedict verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld, wanneer u toegang vraagt tot het beveiligde persgedeelte van de website.

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fedict deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Tenzij u hiervoor expliciet uw toestemming geeft zullen uw gegevens in geen geval worden meegedeeld aan andere overheden of derde partijen.

3. Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De door deze website gebruikte cookies zijn echter slechts tijdelijk van aard en worden gewist van zodra u uw browser afsluit behalve de cookie voor taalkeuze dat een jaar wordt bewaard.

De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en voor intern beheer van capaciteit.

U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen. Dit leidt ertoe dat u telkens bij bezoek van de website uw taalkeuze zal moeten maken.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Fedict bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem, uw schermresolutie, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website, de datum en tijd van elke door u bezochte pagina, de zoekopdracht die leidde tot het bezoek van deze website, en of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent. Deze informatie wordt niet gelinkt aan uw persoon en enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kunt u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Fedict te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen

Fedict behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 17/07/2015.

7. Contactgegevens

Fedict is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan Fedict – de Federale Overheidsdienst Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie – contacteren op de volgende adressen: WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel of info@fedict.be.