Home / Monarchie / Monarchie en bevolking / Contact

Contact

Koninklijk Paleis
Brederodestraat 16
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2-551.20.20

Schrijven naar de Koning, de Koningin en hun kinderen

Indien U  naar Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en/of hun kinderen wenst te schrijven:

Aan Zijne Majesteit de Koning / Hare Majesteit de Koningin / Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

(Of (voorbeeld) : Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant)

Koninklijk Paleis
Brederodestraat, 16
1000 Brussel

Schrijven naar de andere leden van de Koninklijke Familie

Indien u naar Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola wenst te schrijven:

Kasteel Belvedère
Koninklijk Parklaan, 100
1020 Brussel

Indien u naar Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz, Prins Laurent en Prinses Claire wenst te schrijven:

Koninklijk Paleis
Brederodestraat, 16
1000 Brussel

Een hulpverzoek indienen

Om een hulpaanvraag in te dienen volstaat het om een mail te sturen op het mailadres requests@kppr.be (of een brief naar Koninklijk Paleis, 1000 Brussel) met vermelding van de situatie, de gewenste hulp en het woonadres.