Home / Agenda / Audiëntie

Audiëntie

16 maart 2020

Zijne Majesteit de Koning heeft de heer Patrick Dewael en mevrouw Sabine Laruelle in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel. Zij hebben aan de Koning een eindverslag uitgebracht waaruit blijkt dat de ontslagnemende regering over voldoende steun geniet in het parlement om de dringende problemen waaraan ons land het hoofd moet bieden verder aan te pakken. De Koning heeft een einde gesteld aan de opdracht van de heer Dewael en mevrouw Laruelle en zijn waardering uitgedrukt voor het geleverde werk. De Koning heeft mevrouw Sophie Wilmès belast met de vorming van de regering. Zij heeft deze opdracht aanvaard.