Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op het diner aangeboden door de Heer Bodo Ramelow, Minister-President van de Freistaat Thüringen ter gelegenheid van het officieel bezoek aan Thüringen en Sachsen-Anhalt in Duitsland

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op het diner aangeboden door de Heer Bodo Ramelow, Minister-President van de Freistaat Thüringen ter gelegenheid van het officieel bezoek aan Thüringen en Sachsen-Anhalt in Duitsland

9 juli 2019

Mijnheer de Minister-President,

Ik dank u voor uw vriendelijke woorden en voor de mooie verwelkoming die de Koningin en mij sinds onze aankomst vanochtend in Thüringen werd aangeboden.

Het is voor ons beiden een groot genoegen hier in Weimar aanwezig te zijn, niet in het minst omwille van de vele banden die mijn familie en het Koninkrijk België verbinden met uw Land. De geschiedenis van mijn familie is natuurlijk intiem verweven met die van uw Land. Het Huis Wettin kwam rond 1442 in het bezit van het graafschap Thüringen. Het is hier in Thüringen dat Keurvorst Frederik de Wijze onderdak en bescherming bood aan Luther. Het verheugde ons ook dat wij ons officieel bezoek mochten starten in Gotha, in het kasteel Friedenstein, gebouwd rond 1640 door hertog Ernest de Vrome en zo genoemd als een luide oproep tot vrede.

Niet alleen de historische banden tussen onze beide landen zijn erg sterk. Op het economische vlak zijn we sterk op elkaar afgestemd. Op het politieke vlak werken we al decennia samen aan het prachtige Europese project. En op het culturele vlak delen we dezelfde taal. Wij werden vandaag ook herinnerd aan de baanbrekende activiteiten van de Belgische architect en kunstenaar Henry van de Velde, die hier in Weimar in het begin van de twintigste eeuw een vruchtbare bodem vond voor de ontwikkeling van zijn levenswerk. Zijn opmerkelijke realisaties en gedachtegoed worden beschouwd als een fundamentele bouwsteen van de latere Bauhaus-beweging waarvan we dit jaar de honderdste verjaardag vieren. In deze context is het belangrijk de Europese roeping in herinnering te brengen van die generatie kunstenaars en de rol die kunst en architectuur hebben gespeeld, en blijven spelen, in de Europese eenmaking.

Weimar was de hoofdstad van de Duitse Verlichting en ik was bijzonder blij zonet een kort bezoek te mogen brengen aan het huis van Goethe. In deze stad kwam het mooiste van de Europese cultuur tot bloei. Ook in Weimar werd precies honderd jaar geleden de eerste Duitse democratische Grondwet goedgekeurd. Het feit dat, op een boogscheut hiervandaan, zo vele slachtoffers van het naziregime hun waardigheid als mens en hun leven moesten verliezen, herinnert ons dat we steeds waakzaam moeten blijven. De huldiging vanmiddag aan alle slachtoffers in het kamp van Buchenwald heeft op de Koningin en mij een bijzonder diepe indruk gemaakt. Het is belangrijk om deze bittere bladzijde te vertalen in concrete daden die de democratie en de mensenrechten voor ons en de toekomstige generaties versterken.

Mijnheer de Minister-President,

De Koningin en ik zijn zeer dankbaar om hier in het prachtige Thüringen en in het bijzonder in dit Schloss Belvedere vandaag te gast te zijn. Wij hopen met dit bezoek onze beide landen en onze bevolking dichter bij elkaar te brengen.

Dames en Heren,

Ik verzoek u allen om recht te staan (…). Ik nodig u uit uw glas te heffen op de gezondheid van Minister-President Bodo Ramelow en Mevrouw Germana Alberti Vom Hofe.