Home / Voor Kinderen / Een dag in het leven van de Koning

Een dag in het leven van de Koning

Koning der Belgen zijn, dat is een echte job! De dagen van Koning Filip zijn goed gevuld.

                                 Een dag in het leven van de koning

's Morgens vroeg ontbijt Koning Filip thuis samen met de Koningin en zijn 2 jongste kinderen, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore, en leest hij de kranten. Prinses Elisabeth studeert in het buitenland en komt dus enkel tijdens de vakantie naar huis. Prins Gabriël studeert aan de Koninklijke Militaire School. Daarna vertrekt hij naar zijn kantoor, dat zich bevindt in het Koninklijk Paleis te Brussel, het symbool van de koninklijke functie.

Een dag in het leven van de koning - de vergadering's Ochtends wonen Koning Filip en zijn team verschillende vergaderingen bij: ze bespreken de gebeurtenissen in België en in de wereld (de actualiteit van de dag). Ze bereiden samen de werkdag van de Koning voor.

Het Koninklijk Paleis, in het centrum van Brussel, is de werkplaats van de Koning en de Koningin en hun medewerkers. Dat is ook de plaats waar de Koning zijn bezoekers ontvangt: buitenlandse Koningen en Koninginnen, presidenten, ministers, kunstenaars, bedrijfsleiders, sporters, ... Dat zijn de 'audiënties'.

In de zomer kan je het Koninklijk Paleis bezoeken en de mooiste zalen bewonderen die verlicht worden door 6.987 lampen.

Rond 10 uur starten de audiënties: dat zijn besprekingen tussen de Koning en een persoon over een belangrijk onderwerp voor de burgers van het land. Elke maandagmorgen ontvangt de Koning de Eerste Minister, het hoofd van de Regering.

Koning Filip is het Staatshoofd: hij vertegenwoordigt België. Hij moet ook honderden wetten en koninklijke besluiten (de teksten die de regels voor alle Belgen bepalen) ondertekenen.  

een dag in het leven van de koning - de lunchOmstreeks 13 uur luncht Koning Filip in het Koninklijk Paleis. Soms luncht hij met Belgische of buitenlandse genodigden op zijn kantoor of bij hem thuis in het Kasteel van Laken.

In de namiddag leest de Koning zijn dossiers (de documenten voorbereid door zijn medewerkers), beantwoordt hij de vele brieven die hij ontvangt of legt hij een werkbezoek af, bijvoorbeeld aan een fabriek, een ziekenhuis of een school.

                                          

Koning Filip en Koningin Mathilde ontmoeten graag mensen, in heel België. Ze krijgen vaak tekeningen van kinderen. Ze ontvangen ook veel bloemen.

Jammer genoeg gebeurt het soms dat België wordt getroffen door een ramp: een overstroming, een ontploffing, een ernstig ongeval, ... Koning Filip gaat dan naar de plaats van de ramp. Hij steunt de slachtoffers en moedigt de hulpdiensten aan. Hij toont dat hij solidair is in zijn naam, maar ook in naam van het hele land.

Als ze 's avonds geen officiële afspraak hebben, lezen Koning Filip en Koningin Mathilde samen met hun kinderen of kijken ze naar televisie of gaan ze op bezoek bij vrienden. Of soms gaan ze naar de bioscoop, naar een concert of naar een toneelvoorstelling, …

Koning Filip en Koningin Mathilde wonen samen met hun vier kinderen in het Kasteel van Laken, vlakbij het Atomium in Brussel.

Een dag in het leven van de koning - de audiëntieSommige dagen van de Koning zijn anders dan zijn 'gewone dagen': soms brengt hij tijdens één of meer dagen een officieel bezoek aan het buitenland. Zo waren de Koning en de Koningin in juni 2015 een week op staatsbezoek in China. Een staatsbezoek, dat is als een Staatshoofd een ander land bezoekt en daar ontvangen wordt op het hoogste niveau door het Staatshoofd van dat ander land. Zo kan hij buitenlandse leiders ontmoeten, België voorstellen en de culturele, wetenschappelijke en universitaire relaties tussen de Belgische en de lokale bedrijven versterken. De Koning woont soms ceremonies bij, zoals herdenkingen van oorlogsslachtoffers.

Koning Filip richt zich op de Nationale Feestdag (21 juli) en op Kerstmis tot de hele bevolking van het land tijdens een toespraak die wordt uitgezonden op televisie en op de radio. Deze toespraken worden druk bekeken en beluisterd. Dit is voor de Koning de gelegenheid om de burgers aan te moedigen om na te denken over de problemen van onze samenleving, om ideeën te geven om beter samen te leven en elkaar te respecteren.