Home / Monarchie / Werking / Civiele Lijst

Civiele Lijst

De Intendant van de Civiele Lijst van de Koning staat in voor de algemene leiding over het beheer van het personeel, van de financiële en van de materiële middelen.

Als afgevaardigd bestuurder, verzekert hij de dagelijkse werking van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth en van de vzw De Werken van de Koningin. Hij verzekert de contacten met zowel de directie van de Regie der Gebouwen als met de Koninklijke Schenking, waarvan hij door zijn functie lid is van de raad van bestuur. Hij beheert ook de Koninklijke Verzameling (die aan de Staat toebehoort, maar ter beschikking wordt gesteld van de Koning).

Hij wordt bijgestaan door de Schatbewaarder van de Civiele Lijst, die hoofdzakelijk is belast met het toezicht over de financiële middelen, de boekhouding en het personeelsbeheer.

De Directeur der Koninklijke Jachten beheert het geheel van het personeel van de Koninklijke Jachten. Hij plant, organiseert en bestuurt de jachtactiviteiten, waakt erover dat het jachtreglement gerespecteerd wordt en verzorgt het contact met de bevoegde overheden in deze materie.